Despre noi

Dragi părinți,

Reprezentăm o instituție privată de învățământ antepreșcolar ce oferă cu profesionalism și devotament primele noțiuni ale procesului instructiv-educativ micuților dumneavoastră.

În cadrul creșei, ca sistem și mediu socializator al copilului ne propunem să dezvoltăm sistemul relațional, îmbogățind și intermediînd relațiile sociale învățând de timpuriu accepțiunea consemnelor în interiorul grupului, conturând astfel o caracteristică fundamentală... autonomia sau conturarea propriei identități.

Având în vedere că cel mai ridicat ritm de absorbție a informației se află în perioada copilăriei, activitățile de învățare și dezvoltare sunt necesare zi de zi, transpuse într-o manieră atractivă prin intermediul jocului.

Având în vedere că un raport sănătos între dezvoltarea psihică, fizică și socială este esențial, am creat un colectiv amplu, competent, specializat în educația infantilă, un program unic pentru fiecare categorie de vârsta, un ambient ce favorizează efectuarea tuturor activităților și parcurgerea treptată a terapiilor de dezvoltare specifice vârstei.